Jakt & Jägare

29 maj 2016

Åteljakt och åtelkunskap (ur filmen om vildsvin säsong 1 av Jaktkunskap)

02 maj 2016

Grisåtel del 2

De första bilderna på de tilltänkta åtelplatserna kommer här:

Båda med tänkt skjutriktning åt väst/sydväst.


"Herberts väg"

"Kruthuset"